พระพุทธสุนันทากร หรือตึก27ซึ่งเป็นอาคารที่งดงามทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดาพระอัครชายาในรัชกาลที่5ผู้ทรงทำให้สวนสุนันทาเป็นศูนย์รวมของราชสำนักฝ่าย ในยุคสุดท้ายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมประเพณีไทยและเป็นสถาบันการศึกษาอันมีชื่อเป็นที่เลื่องลือเป็นสถานที่เก็บรวบรวม และแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงทำพิธีเปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2533
ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญและวันพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี นักศึกษาจึงได้ร่วมกันจัดพิธีมนัสคารวะขึ้น ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พิธีเริ่มในช่วงเช้าเวลา 08.30 น. นักศึกษาร่วมกันอัญเชิญพวงมาลาและเครื่องคาวหวานจากหน้าอาคาร 56 ไปตามถนนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางคือลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระปิยมเหสีในรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลำดับพระองค์ที่ 50 ในสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาเปี่ยม) เสด็จพระราชสมภพ ณ วันเสาร์ที่10 พฤศจิกายน ปีวอก พุทธศักราช 2403 ณ พระบรม มหาราชวัง ทรงมี พระเชษฐภาตา พระขนิษฐภคินี 
มหาวิทยาลัยคุณภาพ ชั้นนำเพื่อปวงชน ปรัชญา        ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นำสังคม    วิสัยทัศน์        มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ เพื่อปวงชน "A Leading QualityUniversity for All."          มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำ(Leading Quality University) เป็นมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตมีคุณภาพระดับแนวหน้า ที่ตรงกับความต้องการ และเป็นที่พอใจแก่ชุมชน และสังคม        เพื่อปวงชน(For All) เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา แก่ ทุกคน ทุกเพศ ทุกระดับ ทุกฐานะ และอาชีพ
ประวัติต้นแก้วจุลจอม ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๑ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสชวาหรือประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน ทรงนำพันธุ์ไม้ฝรั่งมีชื่อสามัญูว่า Lignum Vitae Tree ลักษณะเป็นดอกสีม่วง - คราม มี ๕ กลีบ เกสรสีเหลือง กลิ่นหอมคล้ายดอกแก้ว มาปลูกไว้บบเนินเขาภายในพระราชอุทยานสวนสุนันทา เมื่อแรกบรรดาชาววังเรียกกันว่า “ต้นน้ำหอมฝรัง” เนื่องจากมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมฝรั่ง ต่อมาพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาได้ทรงตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่า “แก้วจุลจอม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงนำพันธุ์ไม้นี้มาจากเกาะชวาดังปรากฏหลักฐานคำสัมภาษณ์พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลทิฆัมพรไว้ในหนังสือ “เรื่องเล่าชาววัง” ความตอนหนึงว่า
02. 2020